about | mail | print Homepage » Home

Home

Stichting het oude paard


Stichting het oude paard

HET DOEL VAN DE STICHTING

Iedereen die weleens in een manege is geweest, voelt en ziet het enthousiasme van de verzorging en het omgaan met paarden en het plezier/rust die het geeft door het berijden van de pony's en de paarden.

Het Ruitersportcentrum NOP en de Stichting Balansruiters bieden zowel voor valide als invalide mensen de mogelijkheid om de paardensport te beoefenen.

De paarden en pony's hebben zich vaak vele jaren dienstbaar gemaakt voor in/valide mensen en verdienen een goede oude dag.

Als ouderdom het functioneren van de paarden onmogelijk maakt ontstaan er problemen.

De Stichting Ruitersportcentrum NOP en de Balansruiters hebben niet de financiële middelen, hoewel zij dat wel willen, om de paarden/pony's een goede oude dag te bezorgen.

Zij vinden het onaanvaardbaar dat er om financiële redenen gekozen moet worden voor een oplossing die niet het beste is.

Stichting "Het Oude Paard" zoekt naar goede mogelijkheden, indien een paard niet meer aan de gestelde eisen voldoet, om dit paard een goede oude dag te bezorgen.

De stichting draagt bij medische kosten, indien er voldoende financiën aanwezig zijn, om enige bijdrage te leveren.

Ook zorgt zij voor een humaan afscheid van het paard en draagt de hieraan verbonden kosten.